Praktijk Dynamiek

Mariken Snijdoodt

 

Jarenlang werkte ik als communicatieadviseur in de gezondheidszorg.

 

Op een goed moment gooide ik het roer om en kwam in ‘aanraking’ met lichaamswerk. Ik werd op slag verliefd en verwonder me nog steeds elke keer weer over de diepe en heilzame werking van aanraking en massage.

 

Ik heb de driejarige Rebalancingopleiding in Nederland gevolgd. Een veelzijdige beroepsopleiding in lichaamswerk waarin beroepsontwik-keling, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording centraal staan. Meer informatie over de opleiding is te vinden op de website van de Rebalancing School voor Lichaamswerk & Bewustzijn.

 

Een uitgebreider beeld over wat ik doe, kun je lezen in het artikel Contact met gevoel dat in Natural Body is verschenen en in het artikel Rebalancing: bevrijdende aanrakingen in het spiritueel maandblad ParaVisie.

 

Praktijk Dynamiek: rebalancing, massage en coaching